Kategori Imbasan

Times dan Konvensyen Jerman

German Times dan German Cümleler

Perfekt Jerman

Dalam pelajaran bertajuk kuliah Perfekt Jerman ini, kami akan memberikan maklumat ringkas tentang masa perfekt Jerman. Terdahulu…

Sasaran Negatif Jerman

Dalam pelajaran ini, kita akan melihat ayat negatif dalam bahasa Jerman. Jadi, sebagai contoh, ayat "das ist ein Kind" (ini adalah kanak-kanak)…

Kod Nama Jerman

AYAT BIASA RINGKAS DALAM BAHASA JERMAN, STRUKTUR AYAT JERMAN, KURSUS MEMBUAT AYAT JERMAN